Acupunctuur en kruiden geneeswijze praktijk Zhong Long
Praktijk voor acupunctuur en kruiden geneeswijze Zhong Long

ADHD en 'ADD'; chinese kruiden als alternatief voor ritalin?

ADHD is een aandoening die gekenmerkt wordt door een tekort aan aandacht, al dan niet in combinatie met innerlijke of uiterlijke hyperactiviteit. Het ontstaat op jonge leeftijd, beslaat meerdere levensfases, heeft een sterk genetische component en komt bij 8 % van de kinderen en 2-5% van de volwassenen voor. Er bestaan afwijkingen in de dopamine en noradrenaline niveau's maar het precieze mechanisme hiervan is niet bekend. Het heeft vaak veel gevolgen voor de betrokkenen en hun omgeving. Het reguleren van de symptomen vind plaats met medicatie, neurofeedbacktraining, educatie, voeding.

ADHD in China

In China komt de aandoening ook voor. De TCM diagnose is nier jing leegte, met yin of yang leegte, en/of slijm rond het hart, en/of stijgend lever yang. Deze differentiaaldiagnostiek beschrijft goed de vier verschillende vormen van ADHD zoals beschreven in de DSM IV. In de Chinese vakliteratuur zijn meerdere clinical trials gepubliceerd (waarvan de samenvatting is vertaald; Bron: http://www.itmonline.org/arts/add.htm). De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven. De genoemde onderzoeken zijn geen wetenschappelijk bewijs van effectiviteit van de gebruikte behandeling (namelijk niet dubbel-blind of placebo-gecontroleerd, de exacte onderzoeksbeschrijving is ook moeilijk te achterhalen).

Is ADHD te genezen?

De westerse geneeskunde gaat er van uit dat de aandoening vanwege de erfelijke component niet te genezen is. Desondanks lijkt het aantal volwassen met ADHD lager dan het aantal kinderen met ADHD. Dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben (bv dat volwassenen geleerd hebben er mee om te gaan, en/of niet gediagnosticeerd zijn. Genezen is natuurlijk ook een kwestie van defenitie, zeker bij een moeilijk objectief te diagnosticeren aandoening als ADHD.
In de Chinese geneeskunde zeggen we dat Jing zich ontwikkelt in cycli van 7-8 jaar. In de eerste twee cycli is herstel van Jing mogelijk. Volgens die theorie zou de claim “cured” mogelijk zijn (bij de hieronder genoemde onderzoeken. Voor behandeling van volwassenen geldt dat minder. Het zou wel mogelijk moeten zijn de klachten te verminderen, maar ik zou verwachten dat ze in cycli van 7-8 jaar terugkomen.

Zijn Chinese kruiden een alternatief voor Ritalin?

Gezien de succesratio's lijkt behandeling met chinese kruiden zeker interessant. Het voordeel ten opzichte van Ritalin is dat er minder of geen bijwerkingen zijn. De in de onderzoeken genoemde kruiden zijn geen van allen problematisch bij deskundig gebruik. De toedieningsvormen en hoeveelheden zijn niet direct toepasbaar voor de westerse situatie (mn vanwege smaak). Naar ervaring is met hydrofiel concentraat in lagere dosering hetzelfde resultaat mogelijk maar heeft het meer tijd nodig. In de chinese geneeskunde is het gebruikelijk de kruiden af te stemmen op de situatie. Door te schuiven met ingredienten en de dosering daarvan wordt de kruidenformule aangepast op de aanwezige aspecten: concentratiestoornissen, hyperactiviteit, slapeloosheid, stemmingswisselingen, ed. Hierdoor hebben kruiden ook een beter resultaat als ritalin.

Clinical Trial Resultaat
30 children with ADD
syrup: alpinia, ho-shou-wu, lycium, dragon bone, oyster shell, acorus, curcuma, and salvia
powder: deer antler
two to four months
22 (73%) improved
50 children with ADD
decoction: acorus, polygala, dragon bone, and oyster shell +3-6 kruiden sympt spec
powder: succinum.
duration: not specified
38 (76%) improved
15 children
decoction of ligustrum, peony, lycium, mother-of-pearl, and polygonum stem
modified:
blood deficiency (add rehmannia and gelatin)
spleen deficiency (add hoelen and atractylodes)
restless sleep (add zizyphus)
60 grams of herbs, 3 dosi, 15 to 60 days
15 cured, no recurrence within six months
68 children with ADD
decoctie: Sanjia Fumai Tang: raw rehmannia, ophiopogon, tortoise shell, peony, pseudostellaria, gelatin, baked licorice, curcuma, polygala, cnidium, oyster shell, acorus, and dragon bone
120 grams of crude herbs per day
64 of 68 children improved
61 "cured"
326 cases of ADD (267 boys and 59 girls)
3 formulas:
decoctie: astragalus, codonopsis, atractylodes, dolichos, licorice, cinnamon, oyster shell, and dragon bone
decoctie: pinellia, arisaema, agastache, acorus, polygala, eupatorium, soja, hoelen, coptis, and gardenia
pill: rehmannia, tortoise shell, dioscorea, cornus, hoelen, phellodendron, anemarrhena, polygala, acorus, and dragon teeth
effective 93%, 103 cured

Gynaecologische klachten

praktijkervaringMenstruatieklachten
praktijkervaringOvergangsklachten
praktijkervaringKinderwens, zwanger worden, onvruchtbaarheid
praktijkervaringVervroegde overgang
praktijkervaringLichen Sclerosus
onderzoekEndometriose

Dermatologische klachten

onderzoekPsoriasis:Overzicht klinisch onderzoek
onderzoekAcne
onderzoekAtopisch Eczeem
praktijkervaringEpidermolysis bullosa; casus
praktijkervaringSchimmelnagels

Overige aandoeningen

onderzoekCorona virus
praktijkervaringChronische blaasontsteking
praktijkervaringHoogteziekte
praktijkervaringGezond Oud worden
praktijkervaringHooikoorts
praktijkervaringSinusitis
onderzoekGriep
praktijkervaringFibromyalgie
praktijkervaringCarpaaltunnel syndroom/ Tenniselleboog
praktijkervaringIgA nefropathie
onderzoekADHD; chinese kruiden als alternatief voor Ritalin?
praktijkervaringBehandeling van huisdieren
onderzoekWHO lijst